Gizlilik Politikası ve KVKK Metni

Gizlilik Politikası ve KVKK Metni

1. VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

Proda Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. ve Mehmet Murat Bakım olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Web sitemiz üzerinde gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğimizi size anlatmak için bu Gizlilik Politikasını hazırladık.

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANMAKTADIR;

İlgili yasal mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında, web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz. Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla tarafınızdan verilen telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi kaydediyoruz.

Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünlerin satın alınması halinde; (a) Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad ve fatura bilginizi içeren kişisel verilerinizi kaydediyoruz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

– Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.

– Ürün, ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek

– Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak

– Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek

– Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek,

– Yasal mevzuat uyarınca zorunlu, saklama, raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek ve sair yasal amaçlar.

Web Sitesi’ni kullanarak başlatmış olduğunuz bilgilendirme mailleri ve üyeliklerden, dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, siteden beklediğiniz faydaların elde edilebilmesi ve iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, ClickFunnels, ConvertKit ve Vimeo altyapısını kullanmamız sebebiyle adı geçen uygulamaların yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır. İşbu web sitesinin kullanılması ve hizmetlerin talep edilmesi ile kullanıcılar bu aktarıma açık rıza vermektedirler.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Web sitemiz dâhilinde başka sitelere link verebiliriz. Kullanıcılar, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta olduğumuzu bilmekte ve kabul etmektedir. Kullanıcıların, bu bağlantılar ile ziyaret ettikleri web sitelerinin de gizlilik politikalarını kontrol etmelerini tavsiye ederiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu haklarınıza ilişkin talepleriniz için bilgi@muratbakim.net adresine mail göndermek sureti ile talepte bulunabilirsiniz.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel verilerinizin, yasal mevzuata uygun şekilde saklanmaktadır. Verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinecek veya anonim hale getirilerek kullanılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Kurumumuz, Gizlilik Politikasını ve/veya websitesinde yer alan metin ve içerikleri değiştirmek hakkına sahiptir. Gizlilik Politikası ve/veya sair politika ve yükümlülüklere ilişkin değişiklikler, websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup bu hususta ayrı bir mail vs bildirim yapılması yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar, olabilecek değişiklikleri takip ederek okumayı ve gerekli değerlendirmeleri yapmayı kabul ederler.

Murat Bakım

SMMM – Yönetim Danışmanı